BAZA WIEDZY

Procedura postępowania w przypadku niszczenia siedlisk

fot. Adam Gatniejewski

Procedura postępowania w przypadku niszczenia siedlisk

Co należy zrobić gdy zobaczy się lub dowie o niszczeniu siedlisk jerzyków ?

  1. Udokumentować ten fakt przez opisanie miejsca, daty, okoliczności oraz najlepiej wykonanie fotografii
  2. Jeśli to jest budowa lub stawianie rusztowań należy spisać (lub sfotografować) żółtą tablicę informacyjną albo zapisać że takiej tablicy nie ma (to ważna okoliczność obciążająca wykonawcę)
  3. Zgłosić powyższe fakty na najbliższy posterunek Policji i prosić o interwencję, szczególnie gdy to odbywa się w okresie lęgowym jerzyków czyli między 1 maja a 15 sierpnia
  4. Spowodować przyjęcie zgłoszenia o popełnieniu przestępstwa z art. 181 KK lub wykroczenia spowodowanego złamaniem zakazów z par.3.1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt (Dz. U. Nr 220, poz.2237

Treść zgłoszenia na komisariat.

„…Do Dyżurnego Funkcjonariusza Policji  (komisariat, którego podlega miejsce)
Zgłaszam podejrzenie popełnienia przestępstwa z art. 181 KK (ochrona środowiska i przyrody) polegające na zniszczeniu siedlisk jerzyków, ptaków objętych ścisłą ochroną gatunkowa czynną.
MIEJSCE ZDARZENIA: ……………………………

Zniszczenie siedlisk polega na: ………………………………opis

[Np. zamknięciu w okresie lęgowym dostępu ptakom do siedlisk znajdujących się w otworach wentylacyjnych stropodachu. Ptaki są w trakcie karmienia piskląt a uniemożliwienie dostępu do gniazd spowoduje śmierć piskląt. Załączam zdjęcie, które otrzymałam/łem dzisiaj od mieszkańca osiedla lub udokumentowałam/łem.]

Powołuję się na Stanowisko Senackiej Komisji Środowiska, i odpowiedzi Generalnego Prokuratora RP, Głównego Komendanta Policji oraz Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Załączam także informacje o jerzykach i ich siedliskach dla pełniejszego przedstawienia problemu ochrony siedlisk jerzyków.
Proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości oraz informacje czy pliki dały się otworzyć.
Zgłaszający:
IMIĘ NAZWISKO, ADRES NUMER KONTAKTOWY TEL…”

ZGŁOSZENIE PRZESYŁAMY DO:
1. KOMISARIAT POLICJI
2. SPÓŁDZIELNIA/INWESTOR
3. POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO
4. REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA

Do zgłoszenia załączamy:
1. Stanowisko Senatu w sprawie Jerzyków
2. Stanowisko Prokuratora Generalnego
3. Stanowisko Komendanta Głównego Policja
4. Stanowisko Głównego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

W okresie lęgowym ważny jest czas w jakim zostanie podjęta interwencja, im prędzej tym lepiej. Należy w sposób przekonujący przekazać tą wiadomość Policjantowi. Zachęcamy do poszerzania swojej wiedzy o zachowaniu jerzyków i konieczności udzielenia im pomocy.

Cały pakiet możliwy do przesłania na adres mailowy/ będzie do ściągnięcia ze strony https://www.jerzykiwpolsce.pl/ochrona-prawna/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *